martin

Snabbare fakturering med återanvändning av egna fält

Nu har vi uppdaterat fakturamodulen för att skapa snabbare fakturering. Efter uppdateringen kommer dina egna fält på fakturan att komma med automatiskt nästa gång du skapar en faktura för samma kund. I tidrapporteringssystemet ser det ut på följande sätt:

Snabbare fakturering

Denna funktion finns med från och med version 1.2.12.

Varför är det viktigt att faktureringen går snabbt och smidigt? Jo, därför att tiden som du lägger på kundfakturering inte går att fakturera utan är en så kallad overhead-kostnad. Oavsett om du sköter faktureringen på egen hand eller har en anställd eller en redovisningsbyrå så är det en tillkommande kostnad. Antingen i form av lönekostnad, leverantörskostnad till redovisningsbyrå eller i form av utebliven intäkt under den tid då du själv måste sitta med faktureringen. Därför är det viktigt att minska ner kostnaden för all administration, inklusive kundfakturering, så mycket som det bara går. Vi på Flowi arbetar hela tiden för att alla delar av tidrapporteringssystemet ska gå så snabbt och enkelt som möjligt. I och med den senaste uppdateringen av fakturamodulen behöver du bara skapa fält för en kund första gången det är dags för fakturering. Nästa gång kommer fälten automatiskt med, något som gör arbetsprocessen mer tidseffektiv.

Snabbare fakturering

Så effektiviserar du arbetstiden

Förutom att använda ett effektivt system för tidrapporter och fakturering finns andra smarta sätt att spara tid på. Till exempel är ett bra tips att en gång i veckan planera de närmaste dagarna. Hur ser arbetsveckan ut? Vilka projekt har högst prioritet och måste bli klara fort? Finns det några uppgifter som kan tas bort helt? Eller behöver du ta itu med en gammal surdeg som du har skjutit upp alltför länge? Strukturera upp när och var du ska utföra alla uppgifterna. Vet du med dig att du är som mest produktiv på förmiddagarna gör du de mest utmanande sysslorna då. Känslan av att ha klarat av det som är svårt kommer att ge extra energi. Enkla sysslor som du kan göra samtidigt som du lyssnar på musik eller liknande passar bra när du är tröttare, kanske på eftermiddagen efter lunch?

domainstats.com

Ny funktion! Tidkoder när du tidrapporterar

Nu är det möjligt att ange en tidkod när du tidrapporterar. Som default har du möjlighet att ange tidkoderna: Normaltid, Övertid och Restid. Du kan även använda egna tidkoder när du tidrapporterar.

Egna tidkoder när du tidrapporterar

Så lägger du till ny tidkod

Det går att ändra, ta bort och lägga till tidskoder efter eget tycke och smak. Gå in i toppmenyn på Mitt företag och välj Tidkoder. Klicka på Ny tidkod och lägg till de tidkoder som du vill kunna tidrapportera på.

Prismultiplikatorn anger vilket pris som skall tas ut för tid som har den aktuella tidkoden. Om man sätter prismultiplikatorn till 1 så blir priset detsamma som för timpriset man angivit för den aktuella kunden. Om man sätter det till 1,5 så blir priset 50% högre än timpriset. Timpriset sätter man för respektive kund genom att klicka på editera kund på kundvyn. När du sedan skapar en faktura kommer de olika tidkoderna hamna på olika rader på fakturan.

Till att börja med finns funktionen endast i webbgränssnittet, men kommer inom de närmaste dagarna även att lanseras i appen.

Arbeta smart med tidkoder

Genom att använda egna tidkoder när du tidrapporterar förenklar du det administrativa arbetet med fakturering och uppföljning. Interntid som inte är fakturerbar kommer inte med på fakturan. Detsamma gäller tid som till exempel semester och VAB. Sådant som ska vara med på fakturan till kund kommer med på olika rader. Det kan handla om utlägg, restid och andra typer av arbeten som har ett annat pris som är högre än det vanliga timpriset. Därför lönar det sig att lägg lite tid på att lägga upp tidkoder när du börjar tidrapportera med Flowis tidrapporteringssystem. När du väl har skapat de koder som passar ditt företag kommer både tidrapporter och fakturor att bli enklare att hantera. Risken för fel i tidrapporterna, och därmed även fakturorna, minskar vilket ytterligare effektiviserar ert företag. Detta eftersom du eller övriga medarbetare inte behöver lägga tid på att rätta till misstag och få missnöjda kunder.