Registrera projekt i app och webb

Vår vision på Flowi är att all digital tidrapportering ska gå så smidigt som möjligt för våra kunder. För att skapa en funktionell och effektiv tidrapportering har vi därför lagt till en funktion för projektrapportering. Att registrera projekt i app och webb gör att du kan skilja på olika typer av arbeten för samma kund. På så sätt blir det mycket enklare att följa upp hur mycket tid som har lagts på olika projekt. Förutom att denna tjänst förenklar vid faktureringen gör den också att ert företag kan nå bättre lönsamhet. Genom att följa upp i rapporter hur mycket intäkter olika projekt drar in kan ni fokusera på de projekt som ger högst lönsamhet.

Hantera projekt i appen

 1. Det finns två sätt att lägga upp ett nytt projekt och koppla det till en viss kund i appen:
  • Navigera till projektvyn och klicka på plus-tecknet (+)
  • Börja tidrapportera och klicka på plus-tecknet (+) bredvid rutan som heter “Projekt”
 2. Du kommer till samma sida oavsett hur du startade. Sidan har rubriken “Nytt projekt”
 3. Fyll i projektnamn
 4. Välj vilken kund projektet ska kopplas till i rullistan
 5. Välj om projektet ska vara förvalt som fakturerbart vid tidrapporteringen
 6. Spara

Skapa ett nytt projekt från projektvyn

Registrera projekt i app och webb
Nytt projekt i appen

…eller lägg upp ett nytt projekt direkt när du tidrapporterar.

Nytt projekt i app

Fyll i uppgifterna om projektet och spara

Fyll i projektet i app

Registrera projekt på webbsidan

 1. Klicka på “Projekt” i menyn högst upp på skärmen.
 2. Klicka på “Lägg till” (knappen till höger på skärmen).
 3. En separat sida öppnas.
 4. Fyll i namn och vilken kund projektet ska kopplas till. Du kan även välja att låta projektet vara kundlöst.
 5. Välj om projektet ska ha ett fast pris eller ett rörligt timpris.
 6. Det är också möjligt att ange uppskattad tid projektet beräknas att ta. När du väljer detta blir det lättare att se när tiden överskrids eftersom tiden blir rödmarkerad.
 7. Välj administratör och utförare.
 8. Spara.
 9. Om du inte har alla uppgifterna kan du lägga till dem i efterhand.
nytt projekt

Ändra befintligt projekt i appen

 1. Navigera till projektvyn
 2. Välj det projekt du vill göra ändringar för och klicka på kundens namn
 3. Du får då upp en ny bild med rubriken “Editera projekt”
 4. Fyll i ändringarna
 5. Spara
Ändra befintligt projekt i app

Ändra projekt på webbsidan

 1. Klicka på “Projekt” som ligger i listan högst upp på webbplatsen.
 2. Klicka på symbolen för redigering (liten bild av papper och penna till höger om respektive projekt).
 3. Justera uppgifterna för projektet.
 4. Spara ändringarna.
uppdatera projekt

Registrera projekt i app och webb

Att registrera projekt i app och webb är med andra ord enkelt och smidigt. Projektuppföljning är ett viktigt verktyg för att ha koll på kostnader och intäkter. Är du nyfiken på flera sätt att förbättra likviditet på hittar du mycket matnyttig information hos verksamt.se. Om du har några andra funderingar på hur Flowis app för tidredovisning fungerar rekommenderar vi ett besök på supportsidan där du kan läsa mer. I Flowis blogg hittar du även nyheter och uppdateringar samt kan läsa mer om till exempel hur du väljer ett system som passar ditt företag.