Tidrapportering och fakturering för effektiva företag

Flowi tar hand om din tidrapportering och fakturering på ett så enkelt och bekymmerslöst sätt som möjligt. Testa gratis i 30 dagar genom att skapa ett konto. Du binder inte upp dig på ett abonnemang och behöver inte göra någonting aktivt för att avsluta testperioden.

Efter 30 dagar återgår tjänsten till gratisutbudet.

TIdrapportering i webb och app

Tidrapportering i app och webb

Rapportera tid i app, webb eller genom din röst. Vi vill förenkla redovisning av tid så mycket som möjligt genom att göra den lättillgänglig där du befinner dig just när du vill göra den. Med en snabb och enkel tidrapportering blir ditt företag mer effektivt och därmed mer lönsamt.

Tidrapportering via webbläsaren
Tidrapportering i app

Röststyrd tidrapportering i app

Använd röstgränssnittet i appen för att be boten att bokföra din tid. Ett oslagbart smidigt sätt att rapportera i appen om du har händerna upptagna med annat eller bara ont om tid. Prata bara med boten, den tar hand om resten.

Tidrapportering i app
tidrapportering i app

Projekt och kunder

Kunder
Projekt

Kunder

Lägg upp en ny kund och knyt ett eller flera projekt till kunden både i appen och på webben. Därefter kommer kunduppgifterna med på fakturan utan att du behöver fylla i dem på nytt.

Projekt

Alla timmar rapporteras på ett projekt i Flowis tidrapporteringssystem. Via webben eller appen skapar du enkelt nya projekt som alla användare kan tidrapportera på. Men du kan också välja ut specifika projekt varje enskild användare ska kunna se och använda.

Lista på kunder i webben
Lista på projekt i webben

Exportera tidrapport till CSV fil
Flera användare

Export till CSV – lönsammare företag med uppföljning

Exportera tidrapportering till en csv-fil för att kunna öppna och se den i till exempel Excel eller Google Sheets. Med hjälp av er rapport kan du se hur det går för ditt företag. Hur mycket av tiden har blivit fakturerad till kunderna? Har ni alldeles för mycket interntid som det inte går att ta betalt för? Är det orimligt stora skillnader mellan lönsamheten för olika projekt? Denna typ av frågor och många fler får du svar på genom att analysera er tidrapportering.

Flera användare av tidrapportering i app och webb

Som administratör kan du skapa nya användare och välja vilka behörigheter de ska ha. På så sätt går det att välja vilka projekt varje användare ska ha möjlighet att se och använda. En stor fördel med att användarna endast ser sina egna projekt är att risken för fel minskar. Dessutom innebär en kortare lista med projekt att användaren slipper lägga onödig tid på att scrolla sig fram till aktuellt projekt.

Fakturering

Skapa enkelt fakturor för rapporterad tid via webbgränssnittet. Välj vilken kund som du vill fakturera och välj den rapporterade tiden. Förutom tid går det givetvis även att lägga till andra artiklar på fakturan.

Tidrapportering i app och webb
Video med rundtur i Flowis webbgränssnitt

Instruktionsvideor

På flera av sidorna på flowi.se hittar du korta instruktionsvideor som beskriver hur du använder Flowis tjänst. Videorna består av inspelningar av skärmen som till exempel visar tidrapportering, rapportfunktionen och registrering av kunder. I videorna blir det extra tydlig var du ska klicka och i vilka fält du ska fylla i text. På så sätt kan du snabbt komma igång med din tidrapportering. Självklart hittar du även instruktioner i textform på respektive sida. På supportsidan kan du se en lista med länkar till de olika sidorna där du kan läsa mer om hur det går till att rapportera tid i app.

Skräddarsydda kundanpassningar

Självklart kan vi erbjuda individuella kundanpassningar av vårt tidrapporteringssystem, fakturering och analyser. Detta kan till exempel handla om att anpassa fakturornas utseende så att det passar dig. Eller så kanske du är intresserad av en specifik funktion för att effektivisera er tidrapportering och fakturering? Oavsett vad ni behöver hjälp med är första steget att kontakta oss för en kostnadsfri offert.

Varför viktigt med effektiv tidrapportering i app?

Varför är det så viktigt med en effektiv tidrapportering? Räcker det inte med att skriva upp vilket jobb som du har utfört i ett anteckningsblock eller i en fil i datorn? Jo, visst går det att sköta sin tidrapportering på ett sådant sätt men tyvärr leder det till slöseri med tid. Saken är nämligen den att den tid du lägger på att sammanställa anteckningar om arbetade timmar tar tid från annat. Och “annat” är tid som du istället kan lägga på att göra ett arbete för en kund som du tjänar pengar på.

Med andra ord är tidseffektiva rutiner för all administration, inklusive tidrapportering, avgörande för ett företags lönsamhet. I takt med den ökande digitaliseringen i samhället förbättrar företag efter företag sina processer. Därför är det nödvändigt att automatisera alla administrativa processer i verksamheten för att inte hamna efter konkurrenterna.

Med Flowis app för tidrapportering har du även möjlighet att automatisera fakturering och uppföljning av hur det går för ditt företag. All fakturerbar tid som finns i tidrapporteringen kommer med på fakturan utan att du behöver göra någonting aktivt. Den redovisade tiden kommer även med automatiskt i de sammanfattande pdf-rapporterna med tydliga stapel- och cirkeldiagram. Eller så använder du funktionen för export till CSV-fil där du kan arbeta med din tidrapportering i kalkylprogram, exempelvis Google Sheets och Excel.

Fördelar med att fakturera från tidrapportering

Att hantera sin tidrapportering i ett enkelt och funktionellt tidrapporteringssystem leder till ökad effektivitet och därmed ökad lönsamhet. Om du dessutom använder funktionen för fakturering går de administrativa processerna ännu fortare. Flowis affärssystem automatiserar faktureringen på så sätt att du inte behöver fylla i fakturerbar tid manuellt när det är dags att fakturera. Istället kommer all tid som är tidrapporterad att att komma med på kundens faktura utan någon extra arbetsinsats. Självklart går det att ändra i fakturan om någon felaktighet skulle ha råkat komma med. Dessutom går det att lägga till extra rader på fakturan om det är något som du vill förtydliga för kunden.

Ökad lönsamhet med uppföljning och strategi

För att veta vilken framtida strategi som är mest optimal gäller det att utvärdera vad det är som gått bra och mindre bra. Därför är det viktigt att ha fungerande rutiner för uppföljning och analys av företagets verksamhet. I Flowis system för tidrapportering ingår inte bara tidrapportering i app och webb och kundfakturering utan även ett rapportverktyg.

Det går att få ut rapporter i pdf-format och i csv-filer. I tydliga cirkel- och stapeldiagram får du en tydlig översikt över aktuell tidrapportering på ett visst projekt eller kund. Rapportfunktionen erbjuder flera olika filtreringsmöjligheter, något som gör att du till exempel kan jämföra olika månader, användare, fakturerbar respektive tid som inte går att fakturera. Ja, kort sagt är valmöjligheterna många när det är dags att följa upp hur det har gått genom företagets tidrapportering!

Kom igång redan idag!

Börja tidrapportera via din dator, telefon eller surfplatta redan idag! Börja med att skapa ett konto. Det gör du enkelt här:

Du kan sedan börja tidrapportera via webben på en gång.
Eller använd appen om du även vill tidrapportera när du är på språng. Ladda ned appen från Google Play eller App Store.

Google Play ikon
App Store ikon