Tidrapportering och fakturering för effektiva företag

Med Flowi går tidrapportering och fakturering snabbt och enkelt. Testa Flowi gratis i 30 dagar! Du binder inte upp dig på ett abonnemang och behöver inte göra något aktivt för att avsluta testperioden.

TIdrapportering i webb och app

Tidrapportering i app och webb

Med Flowi har du alltid tidrapporteringen nära till hands. Rapportera snabbt dina arbetade timmar i app, webb eller genom röststyrning. Om du är på språng kan du enkelt plocka upp mobilen och fylla i antal timmar och vad du har jobbat med. Du kan alltid justera och komplettera tidrapporteringen i efterhand när du har mer tid. Varför inte ta chansen att skapa ett effektivare och därmed lönsammare företag?

Tidrapportering via webbläsaren
Tidrapportering i app

Röststyrd tidrapportering i app

Såvitt vi känner till är Flowi den enda aktören på den svenska marknaden som erbjuder rapportering med rösten. Röstrapportering är ett smidigt komplement till traditionell rapportering av tid. Perfekt att använda om du har händerna upptagna med annat eller ont om tid. Berätta bara för boten vad du har jobbat med så tar den hand om resten. Klicka på mikrofonen i appen och börja prata för att spara arbetstimmar med din röst.

Tidrapportering i app
tidrapportering i app

Kunder och Projekt

Kunder
Projekt

Kunder

Lägg enkelt upp en ny kund och knyt ett eller flera projekt till kunden både i appen och på webben. Kunduppgifterna kommer med på fakturan utan att du behöver fylla i dem på nytt.

Projekt

I Flowis tidrapporteringssystem rapporteras alla timmar på ett projekt. Via webben eller appen skapar du enkelt nya projekt som användarna kan rapportera tid på. Men du kan också välja ut specifika projekt varje enskild användare ska kunna se och använda.

Lista på kunder i webben
Lista på projekt i webben

Exportera tidrapport till CSV fil
Flera användare

Export till CSV – följ upp hur det går

Använd csv-rapporten för att se hur det går för ditt företag. Exportera företagets tidrapportering till en csv-fil och öppna den i till exempel Excel eller Google Sheets. Med hjälp av rapporten får du svar på frågor som: Hur mycket av tiden har blivit fakturerad till kunderna? Har ni för mycket interntid som inte går att fakturera? Är det för stora skillnader mellan lönsamheten för olika projekt?

Flera användare av tidrapportering i app och webb

Behöver ditt företag ha möjlighet att skräddarsy unika behörigheter för varje användare? I sådant fall passar Flowi utmärkt för er. En stor fördel med att användarna endast ser sina egna projekt är att risken för felrapportering minskar.

Fakturering

Skapa enkelt fakturor för rapporterad tid via webbgränssnittet. Välj vilken kund som du vill fakturera och välj den rapporterade tiden. Förutom tid går det givetvis även att lägga till andra artiklar på fakturan.

Tidrapportering i app och webb
Välkommen på en rundtur i Flowis webbgränssnitt

Instruktionsvideor

Flera av sidorna på flowi.se visar korta instruktionsvideor som beskriver hur funktionerna i Flowi fungerar. Videorna innehåller skärminspelningar som exempelvis visar registrering av kunder och tidrapportering. I videorna blir det tydligare var du ska klicka och i vilka fält du ska fylla i text. På så sätt kan du snabbt komma igång med din tidrapportering. Självklart hittar du även instruktioner i textform på respektive sida. På supportsidan kan du se en lista med länkar till de olika sidorna där du hittar mer information om hur Flowi fungerar.

Skräddarsydda kundanpassningar

Vi erbjuder våra kunder individuella anpassningar av Flowis tidrapporteringssystem, fakturering och analyser. Anpassningarna kan till exempel handla om att utforma fakturornas utseende så att det passar dig. Eller så kanske du är intresserad av en specifik funktion för att effektivisera er tidrapportering och fakturering? Oavsett vad ni behöver hjälp med är första steget att kontakta oss för en kostnadsfri offert.

individuell tidrapportering

Varför viktigt med effektiv tidrapportering i app?

Varför behövs det egentligen ett särskilt program för tidrapportering? Räcker det inte med att skriva upp arbetade timmar i ett anteckningsblock eller i en fil i datorn? Jo, visst går det att sköta sin tidrapportering på ett sådant sätt men tyvärr leder det i nästan alla fall till extrajobb. Saken är nämligen den att den tid du lägger på att sammanställa anteckningar om arbetade timmar stjäl ifrån din övriga tid. Tid som du istället kan använda till att utföra arbete för en kund som du tjänar pengar på.

Med andra ord är tidseffektiva processer för all administration, inklusive tidrapportering, mycket viktigt för företagets lönsamhet. I takt med den ökande digitaliseringen i samhället förbättrar företag efter företag sina rutiner. Därför är det nödvändigt att automatisera alla administrativa processer i verksamheten för att inte hamna efter konkurrenterna.

Med Flowis app för tidrapportering har du även möjlighet att automatisera fakturering och uppföljning av hur det går för ditt företag. All fakturerbar tid som finns i tidrapporteringen kommer med på fakturan utan att du behöver göra någonting aktivt. Den redovisade tiden kommer även med automatiskt i de sammanfattande pdf-rapporterna med tydliga stapel- och cirkeldiagram. Eller så använder du funktionen för export till CSV-fil där du kan arbeta med din tidrapportering i kalkylprogram, exempelvis Google Sheets och Excel.

Fördelar med att fakturera från tidrapportering

Att hantera sin tidrapportering i ett enkelt och funktionellt tidrapporteringssystem leder till ökad effektivitet och därmed ökad lönsamhet. Om du också använder funktionen för fakturering går de administrativa processerna ännu fortare. Flowis affärssystem automatiserar faktureringen på så sätt att du inte behöver fylla i fakturerbar tid manuellt när det är dags att fakturera. Istället kommer all tid som är tidrapporterad att att komma med på kundens faktura utan någon extra arbetsinsats. Självklart går det att ändra i fakturan om något fel skulle ha kommit med. Om det är något du vill förtydliga för kunden går det att lägga till extra rader på fakturan.

Öka lönsamheten med uppföljning och strategi

För att veta vilken framtida strategi som är mest optimal gäller det att utvärdera vad det är som gått bra och mindre bra. Därför är det viktigt att ha fungerande rutiner för uppföljning och analys av företagets verksamhet. I Flowis system för tidrapportering ingår inte bara tidrapportering i app och webb och kundfakturering utan även ett rapportverktyg.

I Flowi kan du ta ut rapporter i pdf-format och i form av csv-filer. I cirkel- och stapeldiagram får du fram en översikt över aktuell tidrapportering på en specifik kund eller projekt. Rapportfunktionen erbjuder flera olika filtreringsmöjligheter, något som gör att du till exempel kan jämföra olika månader, användare, fakturerbar tid respektive tid som inte går att fakturera. Ja, kort sagt är valmöjligheterna med Flowi många när det är dags att följa upp hur det har gått!

Kom igång redan idag!

Börja tidrapportera via din dator, telefon eller surfplatta redan idag! Börja med att skapa ett konto. Det gör du enkelt här:

Du kan sedan börja tidrapportera via webben på en gång.
Eller använd appen om du även vill tidrapportera när du är på språng. Ladda ned appen från Google Play eller App Store.

Google Play ikon
App Store ikon