Prestandaförbättring i rapportvyn

Den senaste tiden har vi jobbat mycket med att förbättra prestandan (hur snabbt rapporterna skapas) i tidsöversikten/rapportvyn. Detta har resulterat i dagens uppdatering som nu gör att allt ska gå betydligt snabbare att ladda i rapportvyn. Framförallt om det är långa tidsperioder som hämtas ut.

Frånvarostapel i tidsöversikten

Frånvaron visualiseras nu även i staplarna i tidsöversikten. Detta gör att man snabbt kan få en överblick över hur mycket frånvaro som rapporterats under den valda perioden.

Momssatser per kund

Efter den senaste uppdateringen är det nu möjligt att per kund ange vilken momssats som skall användas vid fakturering. Tex om du har en kund som använder omvänd skattskyldighet dvs att du som säljare inte ska redovisa någon moms på fakturan.

Denna inställning görs via webbgränssnittet (finns ej i mobilappen). Du kommer åt den via redigeringssidan för kunden. Och väljer där vilken momssats som skall användas:

Frånvaro i tidsöversikten

Efter den senaste uppdateringen är det nu möjligt att filtrera på frånvaro i tidsöversikten.

Ny version av webappen

Webappen har uppdaterats till version 2.7.7.

Det finns nu ett nytt inställningsalternativ på sidan Mitt företag->Inställningar

Med denna inställning aktiverad så blir alla användare på kontot förvalda som projektadministratörer när ett nytt projekt skapas. Detta kan underlätta för företag med många användare som generellt vill att alla användare skall kunna administrera projekt.

Ny version av mobilappen!

Mobilappen har uppdaterats.

Nyheterna är:

 • Fotografera kvitton
 • Redovisning av utlägg och frånvaro
 • Hämta material från artikelregister

Om du redan har appen installerad kommer den ny versionen att installeras automatiskt (om inte automatiska uppdateringar stängts av för appen).

Lägg till egen logga

Nu lanserar vi en efterlängtad nyhet. Använd din egen logotyp på fakturan, pdf-rapporten eller både och. Du lägger till din logotyp genom att gå till Mitt företag-> Företagsuppgifter. Här väljer du en fil med din logga och laddar upp. Markera om du vill visa logotyp på faktura, rapport eller båda. Avsluta med att spara.

egen logga på faktura och rapport
Lägg till din logga på fakturor och rapporter

God jul och gott nytt år!

Tack till alla våra kunder för att ert företag har valt Flowis system för tidrapportering. År 2021 har präglats av hopp och glädje men också en del motgångar. Pandemins förlamande effekt på världen släppte ibland men kom tillbaka gång på gång. Trots denna osäkerhet har året ändå haft en positiv trend för många, både företag och privatpersoner. På Flowi har det hänt en hel del under 2021. Vi har utvecklat systemet från att vara ett verktyg för tidrapportering till att bli en alltmer heltäckande tjänst för administration. Under året har vi bland annat lanserat följande funktioner:

 • Enklare tidrapportering för hantverkare med nytt artikelregister från grossister. Läs mer längre ner om denna nyhet som kom för bara några dagar sedan.
 • Projektbudget och möjlighet att välja fast pris för projekt.
 • Lönerapportering, inklusive exempelvis flextid, arbetsschema och export av lönefil till bokföringssystem såsom Fortnox och Visma.
 • Veckovy för tidrapporteringen.
 • Bifoga kvitto för utlägg, till exempel pdf eller bild.
 • Rapport av material.
 • Artikelregister.
 • Gruppera på användare i fakturor.
 • Import av CSV-fil från Excel.

Nyhet december 2021 – enklare tidrapportering för hantverkare

I det nya artikelregistret är det möjligt att se grossisters artiklar och pris direkt vid registrering av material. Informationen hämtas automatiskt i systemet så att det snabbt går att jämföra priser och registrera material. Aktivera denna funktion i Inställningar under Mitt konto ( i toppmenyn). På sidan för inställningar behöver du aktivera material från grossister i listan med moduler. Välj sedan vilka grossister som du önskar se artiklar från. Idag hittar du några av de största aktörerna på marknaden och under det närmaste året kommer listan att uppdateras med fler grossister. Saknar du din grossist och vill få in den i systemet så fort som möjligt? Hör i sådant fall av dig till oss så att vi kan ordna det så fort som möjligt.

tidrapportering app hantverkare
God jul och gott nytt år önskar Flowi

Nyheter 2022

Vårt mål är att kunna erbjuda ett komplett system för det mindre och medelstora företaget. Vi vill också vara hantverkarens förstahandsval när det kommer till tidrapportering. Därför kommer vi under 2022 att lansera flera nyheter som gör tidrapporteringssystemet mer komplett. Några saker som är på gång är följande:

 • Arbetsorder.
 • Resursplanering – ett schema där det går att se vem som ska utföra en specifik arbetsorder och när.
 • Tidtagningsur.
 • Fler grossister i det automatiska artikelregistret.

tidrapportering hantverkare
Nu anpassar vi vår tidrapportering så att den passar hantverkare bättre

Fast pris för projekt

Nu kompletterar vi vår tjänst med fast pris för projekt. På så sätt blir det enklare att ta fram en projektbudget och följa hur projektet utvecklas kostnadsmässigt. I följande guide visar vi hur det går till att välja fast pris för projekt:

 1. Välj projekt i toppmenyn och klicka på Lägg till.
 2. I vyn som öppnas fyller du i uppgifter om projektet på samma sätt som tidigare.
 3. Välj vilket fast pris som ska gälla och antal uppskattade timmar som arbetet beräknas att ta.
 4. Avsluta med att spara.
 5. När det är dags att fakturera är det fortfarande möjligt att välja att fakturera per timme även om projektet har ett fast pris.
fast pris för projekt, projektbudget
Flowi – nu även med fast pris för projekt
projektbudget, fast pris för projekt
Om antal rapporterade timmar överskrider det fastställda antalet kommer timmarna under kolumnrubriken “Total Tid” att bli rödmarkerade. På bilden ovanför är den uppskattade tiden åtta timmar medan den faktiskt rapporterade tiden är sexton timmar.
fast pris projekt, projektbudget
Vid faktureringen går det att välja att fakturera fast pris eller pris per timme