Import av tid

Under Mitt konto->Inställningar finns en sektion för att kunna importera tid till systemet via en CSV-fil. Tryck på Importera och bläddra till filen på din dator, tryck sedan på importera igen för att bekräfta.

En CSV-fil kan skapas från t.ex. Excel.

Importera tid från csv

Följande fält är obligatoriska:

  • Datum – åååå-mm-dd, ex 2020-01-26
  • Kund – om något av projekten är kopplade till en kund måste kundkolumnen vara med. Om vissa projekt inte har någon kund utan är kundlösa så skall det stå ‘Kundlöst projekt’ i kundkolumnen för dessa projekt. Eventuella kunder måste vara skapade i förväg i kundvyn. Om alla projekt är kundlösa så kan hela kundkolumnen tas bort.
  • Projekt – måste finnas i systemet
  • Användare – anges med för och efternamn, ex “Erik Eriksson”

Valbara fällt:

  • Tid i timmar kan ersättas med Tid i minuter men någon av dessa kolumner måste finnas. Tid i timmar kan anges i decimaltal med ‘,’ (komma) som decimalavskiljare. Tid i minuter anges som heltal.
  • Aktivitet är frivilligt att ange
  • Fakturerbar – ange 0 för icke fakturerbar tid och 1 för fakturerbar tid. Om kolumnen saknas kommer all tid antas vara fakturerbar.

Att tänka på är att följande måste redan i förväg vara registrerat i systemet:

  • Kund
  • Projekt – måste vara kopplad till kunden
  • Användare – måste vara tillagd i projektet

Filen måste ha teckenkodningen Windows 1252, kallad Västeuropeiska (Windows) i Excel. Som Avskiljstecken skall ‘;’ (semikolon) väljas. Detta sker automatiskt när filen skapas från Excel men kan vara bra att känna till om det skapas i ett annat system, eftersom ‘,’ är en annan vanlig avskiljare.

För att skapa en csv-fil från Excel kan man välja Arkiv -> Spara som, välja mapp och ange filnamn samt typ. Observera att det finns olika typer av csv-filer att välja på i den här listan, väl den som heter CSV (kommaavgränsad) (*.csv).

Import tid csv fil

Det går även att gå via Arkiv -> Exportera -> Ändra filtyp

import från Excel

Så här kan CSV-filen se ut om den öppnas i en texteditor

csv Excel