Välja färg på projekten

Efter önskemål från våra kunder utvecklade vi en funktion som innebär att du kan välja färg på olika projekt. Varför är det bra att välja projektfärg? Jo, projektfärg ger tydligare tidrapportering och underlättar utvärderingen av vilka projekt som är mest lönsamma. Dessutom är projektfärg för enkel tidredovisning extra bra om du har många olika projekt att hålla reda på.

Väljer du inte någon färg alls kommer dina projekt automatiskt att få en färg när du skapar rapporter. Det automatiska färgvalet är dock begränsat och om du har mängder av projekt rekommenderar vi att du aktivt väljer färg. När du tar ut rapporter syns det tydligt vilka av dina projekt som du har lagt mest tid på. Till exempel kan det se ut på följande sätt:

Så skapar du projektfärg för tydlig uppföljning

Projektfärg för enkel tidredovisning skapar du under “Projekt” i toppmenyn. När du är inne i projektvyn klickar du på ikonen Nytt projekt. Om du vill att projektet ska ligga under en viss kund börjar du med att välja aktuell kund. Efter att du har valt kund väljer du den färg som du önskar och anger därefter projektets namn. Observera att du behöver klicka i fönstret över rektangeln med färgskalan för att färgen ska bli vald. Däremot, om projektet inte ska vara knutet till en kund skriver du in projektnamnet, väljer kundlöst projekt och projektfärg. Efter att du har gjort detta så kom ihåg att avsluta med att spara.

Projektfärg som är kopplade till kund

koppla projektfäg till kund
 1. Gå in på projektvyn.
 2. Klicka på Nytt projekt.
 3. Välj aktuell kund i rullmenyn.
 4. Fyll i projektnamn.
 5. Klicka på den fyrkantiga rutan till höger om projektnamnet som du har valt.
 6. Ett nytt litet fönster med en färgskala öppnas. Klicka fram den färg som du vill ha i rektangeln under fönstret.
 7. Klicka i fönstret för att få den exakta färgnyansen som du vill ha.
 8. Spara dina val.

Projektfärg för kundlösa projekt

projektfärg för kundlösa projekt
 1. Välj projektvyn och klicka på nytt projekt.
 2. Fyll i projektnamn.
 3. Sedan klickar du på fyrkanten till höger om ditt valda projektnamn för att kunna välja färg.
 4. Ett nytt litet fönster med en färgskala öppnas. Klicka fram den färg som du vill ha i rektangeln under fönstret.
 5. Klicka i fönstret för att få den exakta färgnyansen som du vill ha.
 6. Kontrollera att det står Kundlöst projekt i rutan med rubriken kund (kundlöst projekt är automatiskt förvalt i systemet).
 7. Spara ditt nya projekt.

Instruktionsvideo – Projektfärg för tydlig uppföljning

Utvärdera projekt under Tidsöversikt/Rapporter

Om du konsekvent väljer projektfärg för dina projekt kommer du att få ett bra underlag för analys. Vid tidredovisningen väljer varje användare hur många timmar som han eller hon har spenderat på ett visst projekt. I efterhand kan du följa upp hur många timmar som har lagts på respektive projekt.

I tidsöversikten kan du välja att filtrera fram fakturerbar tid så att du får svart på vitt hur mycket tid som har fakturerats. På så sätt blir det enklare att se vilka av projekten som är mest lönsamma. För att få fram en översikt på projekten börjar du med att gå in på “Tidsöversikt/Rapporter”. Välj vilken tidsperiod som du vill se i rutan som du får upp när du har klickat på datum längst till vänster.

Nästa steg är att välja kund, projekt, användare etc. När du har gjort dina val kommer du att få upp en vy som till exempel kan se ut på följande sätt:

Så här gör du – sammanfattning
 1. Klicka på Tidsöversikt/Rapporter i toppmenyn.
 2. Välj tidsperiod genom att klicka fram de datum du vill analysera i rutorna från och till.
 3. Välj kund, projekt, närvaro, användare. Om alla ska vara med behöver du inte göra något aktivt val.
 4. Välj om du vill se fakturerbar tid eller tid som redan är fakturerad.
 5. Du kan även välja hur du ska gruppera rapporten. Till exempel kan du gruppera på kund, projekt eller användare.
 6. Längst ner till vänster har du även möjlighet att gruppera på ytterligare en nivå samt att dölja vissa kolumner i rapporten.
 7. När du är klar med dina val kommer du att kunna se ett cirkeldiagram och ett stapeldiagram samt en lista på aktuella projekt.
 8. Klicka på Visa som PDF/Skriv ut för att få en utskrift av din rapport.

Projektfärg för tydlig uppföljning – skapa ny kund

Med andra ord går det snabbt att skapa projektfärg för enkel tidredovisning. Men innan du kan knyta ett visst projekt till en specifik kund behöver du först registrera kunden. Läs gärna mer här om hur det går till att lägga till en ny kund i vår app för tidredovisning eller på webben.