Ny funktion! Tidkoder när du tidrapporterar

Nu är det möjligt att ange en tidkod när du tidrapporterar. Som default har du möjlighet att ange tidkoderna: Normaltid, Övertid och Restid. Du kan även använda egna tidkoder när du tidrapporterar.

Egna tidkoder när du tidrapporterar

Så lägger du till ny tidkod

Det går att ändra, ta bort och lägga till tidskoder efter eget tycke och smak. Gå in i toppmenyn på Mitt företag och välj Tidkoder. Klicka på Ny tidkod och lägg till de tidkoder som du vill kunna tidrapportera på.

Prismultiplikatorn anger vilket pris som skall tas ut för tid som har den aktuella tidkoden. Om man sätter prismultiplikatorn till 1 så blir priset detsamma som för timpriset man angivit för den aktuella kunden. Om man sätter det till 1,5 så blir priset 50% högre än timpriset. Timpriset sätter man för respektive kund genom att klicka på editera kund på kundvyn. När du sedan skapar en faktura kommer de olika tidkoderna hamna på olika rader på fakturan.

Till att börja med finns funktionen endast i webbgränssnittet, men kommer inom de närmaste dagarna även att lanseras i appen.

Arbeta smart med tidkoder

Genom att använda egna tidkoder när du tidrapporterar förenklar du det administrativa arbetet med fakturering och uppföljning. Interntid som inte är fakturerbar kommer inte med på fakturan. Detsamma gäller tid som till exempel semester och VAB. Sådant som ska vara med på fakturan till kund kommer med på olika rader. Det kan handla om utlägg, restid och andra typer av arbeten som har ett annat pris som är högre än det vanliga timpriset. Därför lönar det sig att lägg lite tid på att lägga upp tidkoder när du börjar tidrapportera med Flowis tidrapporteringssystem. När du väl har skapat de koder som passar ditt företag kommer både tidrapporter och fakturor att bli enklare att hantera. Risken för fel i tidrapporterna, och därmed även fakturorna, minskar vilket ytterligare effektiviserar ert företag. Detta eftersom du eller övriga medarbetare inte behöver lägga tid på att rätta till misstag och få missnöjda kunder.

Ny funktion! Tidkoder när du tidrapporterar Läs mer »