Registrera artikel

Genom att registrera artiklar i artikelregistret underlättar du tidrapportering och fakturering. När du väl har registrerat en artikel kan du sedan snabbt och enkelt rapportera det material som du har använt under dagen i samband med att du redovisar dina arbetade timmar. Vid faktureringen kommer automatiskt allt material som är registrerat på ett visst projekt med på fakturan. Självklart kan du också välja att inte fakturera materialet till kunden om ni har kommit överens om det.

Registrera artikel på webbsidan

 1. Klicka på “Mitt företag” i menyn högst upp på skärmen och välj Artikelregister i listan.
 2. En separat sida öppnas
 3. Fyll i önskat artikelnummer och beskrivning av artikeln.
 4. Fyll i aktuellt pris per enhet, vilken typ av enhet det gäller och vilken momsnivå som är aktuell.
 5. Spara
 6. Sparade artiklar kan du använda i samband med att du rapporterar tid och material.

Ändra artikel på webbsidan

 1. Klicka på “Mitt företag” i menyn högst upp på skärmen och välj Artikelregister i listan.
 2. Klicka en gång någonstans på raden för den artikel som du vill ändra.
 3. Fyll i dina ändringar.
 4. Spara.

Tidrapportera material

 1. Gå in på Tidrapport och klicka på fliken “Material”.
 2. Välj artikelnummer i rullistan genom att klicka på pilen till höger om “Artikel” i rutan längst till vänster i vyn.
 3. Aktuell artikel kommer automatiskt upp i fälten.
 4. Fyll i antal.
 5. För att materialet ska komma med på fakturan måste dollartecknet vara grönt (d.v.s. fakturerbart). Vill du inte att materialet ska faktureras ut till kund klickar du på dollartecknet så att det blir grått.
 6. Klicka på lägg till.
 7. När du har lagt till materialet kan du se det rapporterade materialet i listan.

Video med instruktion till artikelregistrering

Läs mer om tidrapportering på supportsidan

Om du har några andra funderingar på hur Flowis tidrapporteringssystem fungerar rekommenderar vi ett besök på supportsidan där du kan läsa mer. I Flowis blogg hittar du även nyheter och uppdateringar samt kan läsa mer om till exempel hur du väljer ett system som passar ditt företag.