Förbättrade rapporter samt sortering av kunder/projekt

I denna uppdatering har vi skapat förbättrade rapporter samt sortering av kunder/projekt. Du kan nu själv välja vilka kolumner som ska ingå i rapporten. Dessutom kan du välja om utlägg ska finnas med i rapporten. En annan nyhet är att projekt och kundlistorna nu som standard blir sorterade i bokstavsordning. Om du inte vill sortera på namnen går det att filtrera på valfri annan kolumn. Det gör du genom att klicka på kolumnnamnet.

förbättrade rapporter samt sortering av kunder/projekt

Öka lönsamheten med förbättrade rapporter

Förbättrade rapporter samt sortering av kunder/projekt är ett viktigt verktyg i resan mot ditt företags ökade lönsamhet. Detta eftersom rapporterna ger tydliga svar på vilka kunder eller projekt som är värda att satsa på. Du kan till exempel snabbt se vilka projekt som drar in mest pengar på minst antal arbetstimmar. Eller så kommer du snabbt att se om det är någon kund som tar många arbetstimmar i anspråk men inte ger så mycket intäkter. Men kom ihåg att rapporterna bara är användbara så länge som tidrapporterna är korrekta. För att undvika onödiga misstag är funktionen som gör att en användare bara kan se hens egna projekt perfekt att använda. Då får varje användare bara upp sina aktuella projekt och riskerar därmed inte att av misstag lägga tid på fel projekt.

Som arbetsgivare har du även möjlighet att analysera varje arbetstagares tidredovisning. Det gör det enklare att planera verksamheten och leda arbetet så att varje medarbetare ägnar sig åt rätt arbetsuppgifter. Rapporterna kan ge en hel del aha-uppgifter som går att använda i strategiarbetet för hur företagets verksamhet ska se ut det närmaste året.

Läs mer om kunder och projekt på respektive sida eller hitta till sidorna via vår supportsida. På supportsidan hittar du länkar till övriga sidor och svar på frågor om tidrapporter. Eller om det är någon information som du saknar på vår webbplats så får du gärna höra av dig till oss så lägger vi till den!