Uppdateringar – fakturering och import av fil

VI strävar efter att hela tiden förbättra Flowi med nya uppdateringar. I den senaste versionen hittar du förbättringar av faktureringen och även en ny funktion för import av csv-filer. I följande blogginlägg kommer vi att gå igenom hur dessa nya funktioner fungerar.

Gruppera på användare i fakturor

En av nyheterna i och med den senaste uppdateringen är att det nu går att gruppera efter användare när du skapar en faktura. Denna funktion är till exempel användbar om ni är flera användare som har olika timlön eller om en användare arbetar med flera olika projekt för samma kund. För att använda funktionen behöver ni inte ändra något i samband med inrapporteringen av tid. Det enda som krävs är att du väljer “Per användare” istället för “Tidkod” när du skapar fakturan. Fältet hittar du längst ner till höger i vyn under fältet med rubriken “Gruppering av timmar. På följande bild ser du ett exempel då gruppering efter användare har valts. När du har sparat ser du direkt hur den färdiga fakturan kommer att se ut.

uppdatering, gruppera på användare, faktura

Ny kolumn för datum i faktura

Ytterligare en ny funktion i Flowi är att det nu går att lägga till en kolumn för datum i fakturan. Det gör du genom att klicka i datum i fältet med rubriken “Visa / dölj kolumner” som du kan se på bilden nedan. När du har sparat fakturan kommer du att se ett extra fält till vänster som visar aktuellt datum för den fakturerade tiden.

uppdateringar, datum, faktura

Import av CSV-fil från Excel

Ännu en nyhet är att du nu kan importera tid som du har sparat i en csv-fil i Excel. För att det ska vara möjligt behöver tiden vara sparad på ett visst sätt och det behöver även finnas en kund och projekt upplagd i Flowi. Du hittar funktionen under Mitt konto->Inställningar. Tryck på Importera och bläddra till filen på din dator, tryck sedan på importera igen för att bekräfta. Vi har lagt upp mer information om hur du går till väga för att importera filen på en separat sida. Instruktionerna kan du hitta här.

CSV-fil, import
Importera tid hittar du under Mitt konto / Inställningar
uppdateringar, förbättringar
Vi jobbar med för att ständigt utveckla Flowis tjänst! Har du förslag till förbättringar så hör gärna av dig till oss.