Förbättringar i fakturaredigeringen

I den senaste uppdateringen så har fakturaredigeringen fått en rad förbättringar. Bland annat har vyn för att redigera en faktura gjorts större och det är nu enklare att hantera fakturor med många fakturarader.