Frånvarostapel i tidsöversikten

Frånvaron visualiseras nu även i staplarna i tidsöversikten. Detta gör att man snabbt kan få en överblick över hur mycket frånvaro som rapporterats under den valda perioden.