Fast pris för projekt

Nu kompletterar vi vår tjänst med fast pris för projekt. På så sätt blir det enklare att ta fram en projektbudget och följa hur projektet utvecklas kostnadsmässigt. I följande guide visar vi hur det går till att välja fast pris för projekt:

  1. Välj projekt i toppmenyn och klicka på Lägg till.
  2. I vyn som öppnas fyller du i uppgifter om projektet på samma sätt som tidigare.
  3. Välj vilket fast pris som ska gälla och antal uppskattade timmar som arbetet beräknas att ta.
  4. Avsluta med att spara.
  5. När det är dags att fakturera är det fortfarande möjligt att välja att fakturera per timme även om projektet har ett fast pris.
fast pris för projekt, projektbudget
Flowi – nu även med fast pris för projekt
projektbudget, fast pris för projekt
Om antal rapporterade timmar överskrider det fastställda antalet kommer timmarna under kolumnrubriken “Total Tid” att bli rödmarkerade. På bilden ovanför är den uppskattade tiden åtta timmar medan den faktiskt rapporterade tiden är sexton timmar.
fast pris projekt, projektbudget
Vid faktureringen går det att välja att fakturera fast pris eller pris per timme